Därför sänker Credit Suisse sin rekommendation för BolidenGruv- och smältverksbolaget Boliden har haft medvind i ryggen under 2019 i form av stigande zinkpris och en allt svagare svensk krona, vilket också synts i aktiekursutvecklingen. Dessa faktorer har dock sannolikt spelat ut sin roll och kan snart börja verka i motsatt riktning.
Det menar Credit Suisse.

På tisdagen sänkte Credit Suisse sin rekommendation för Boliden till underperform från tidigare neutral.

“Vi tror att medvinden har nått toppen av sin effekt och ser en möjlighet till att zinkpriset vänder tydligt ned i närtid”, skriver Credit Suisse analytiker.

Banken bedömer att zink kan gå ned mot 2.400 dollar per ton under det andra halvåret, från dagens nivåer strax över 2.700 dollar.

Att zinkpriset ökat under året efter ett svagt 2018 hänger samman med att lagren minskat till rekordlåga nivåer och med att marknaden fruktat en utbudsbrist.

“Mycket av underskottet härrör dock från en dämpad aktivitet i smältverken, snarare än en brist på gruvproduktion. Vi tror inte att detta förhållande kommer att kvarstå särskilt mycket längre, då lönsamheten i smältverken nu är tillbaka nära rekordnivåer”, resonerar Credit Suisse, som tror att ett överutbud kan uppstå snabbare än marknaden räknar med.

Vad gäller valutakursutvecklingen räknar investmentbanken med en dollarkurs strax över 9 kronor under 2019 och en återgång mot 8 kronor till slutet av 2020. Dagens spotkurs ligger kring 9:55 kronor.

“Om vi får en tydlig försvagning av dollarn /…/ är Boliden inte den aktie man ska äga”, enligt Credit Suisse.

Boliden handlades strax efter klockan 12 på tisdagen till 244:40 kronor, en nedgång med 2,6 procent för dagen. Koppar- och zinkpriserna var samtidigt ned 1,1 respektive 2,4 procent.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar