Bioteknikbolag stiger 31 procent i handelsdebutenAktien i det danska bioteknikföretaget Fluoguide stiger 31 procent i premiärhandeln på Spotlight Stock Market på tisdagen.

Fluoguide ska med sin teknik lysa upp cancerceller vid operationer och därmed möjliggöra bättre operationsutfall och ökad canceröverlevnad, sade vd Morten Albrechtsen i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför listningen.

Fluoguide fokuserar inledningsvis på den allvarliga hjärncancerformen glioblastom där bara 5 procent av patienterna lever efter fem år.

“Det är mycket svårt för kirurgen att bara ta bort cancerceller. Det är extremt viktigt med precision”, sade Morten Albrechtsen som samtidigt berättade om utmaningarna med att integrera produkten i sjukhussystemet.

Bolaget gjorde inför listningen en nyemission av så kallade units som bestod av tre aktier och en teckningsoption. Priset per unit var 14:85 danska kronor, vilket innebar att priset för en aktie var 4:95 eller strax därunder med tanke på teckningsoptionen som ingick.

Priset på tre aktier och en teckningsoption var i tisdagsmorgonens premiärhandel sammanlagt 19:44 danska kronor, innebärande en kursuppgång på 31 procent.

Emissionen tecknades till cirka 244 procent, vilket bolaget beskrev som en “betydande överteckning”. Fluoguide fick omkring 1.500 nya aktieägare.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar