Bankernas bolånemarginaler sjunker | AffärsvärldenBankernas marginaler på bolån sjönk till 1,46 procent i mars.

I slutet av det förra kvartalet, i december, var bolånemarginalen 1,50 procent.

Det framgår av Finansinspektionens kvartalsvisa publicering över bankernas marginal på bolån.

Bolånemarginalen som FI har räknat fram gäller nytecknade bolån med tre månaders bindningstid

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar