Bästa kvartalet någonsin för norska oljefondenNorska oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, noterade sitt bästa kvartal någonsin mätt i ökning i kronor.

Fonden gav under första kvartalet 2019 en avkastning på 9,1 procent vilket motsvarar en ökning om 738 miljarder kronor.

Avkastningen på aktieinvesteringarna var 12,2 procent medan ränteinvesteringarna gav en avkastning på 2,9 procent. Fastighetsinvesteringarna avkastade 1,4 procent under kvartalet.

Den totala avkastningen beskrivs ha varit 0,2 procentenheter högre än fondens jämförelseindex.

Oljefondens marknadsvärde var vid utgången av kvartalet 8 938 miljarder norska kronor. Investeringarna är fördelade på 69,2 procent i aktier, 28,0 procent i räntebärande värdepapper och 2,8 procent i fastigheter.

Norge inrättade oljefonden 1990 som ett finanspolitiskt instrument för att säkra den långsiktiga planen för utnyttjandet av de statliga oljeintäkterna. Oljefonden förvaltas av Norges Bank Investment Management på uppdrag av finansdepartementet.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar