Catena Media över förväntan | AffärsvärldenKundanskaffningsbolaget minskade ebitda-resultatet mindre än väntat.

Catena Media redovisar ett justerat ebitda-resultat på 11,2 miljoner euro för det första kvartalet 2019 (12,4).

Väntat enligt fyra analytiker i Bloombergs sammanställning var ett justerat ebitda-resultat på 10,8 miljoner euro.

Även det rapporterade ebitda-resultatet låg på 11,2 miljoner euro (10,4).

Intäkterna uppgick till 26,1 miljoner euro (23,9), motsvarande en ökning om 9 procent. Analytiker hade räknat med intäkter på 26,3 miljoner euro, enligt Bloombergs sammanställning.

Rörelseresultatet var 7,8 miljoner euro (8,6) samtidigt som resultatet före skatt minskade till 2,0 miljoner (5,1).

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare var 1,9 miljoner euro (4,7).

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar