Bank of England låter räntan liggaDen brittiska centralbanken lämnade basräntan oförändrad på 0,75 procent efter det penningpolitiska mötet på torsdagen.

Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

Samtliga 75 tillfrågade bedömare i Reuters prognosenkät räknade med att styrräntan skulle lämnas oförändrad.

Senast Bank of England justerade basräntan var den 2 augusti 2018, då den höjdes med 25 punkter till 0,75 procent.

Bank of England meddelade även att centralbanken lämnar målet för tillgångsköp oförändrat till 435 miljarder pund, liksom målet att köpa företagsobligationer för 10 miljarder pund. Väntat var oförändrade nivåer.

Policykommittén, MPC, var enig om räntebeslutet, vilket var i linje med analytikernas förväntningar.

BOE upprepar att begränsade, gradvisa räntehöjningar fortfarande kommer att behövas.

Centralbanken noterar också åter att ekonomiska indikatorer kan bli ovanligt volatila på kort sikt beroende på skiftande förväntningar om brexit på de finansiella marknaderna och bland företag och hushåll.

“Kommittén bedömer fortsatt att om ekonomin utvecklas ungefär som prognoserna i inflationsrapporten kommer en löpande åtstramning av penningpolitiken under prognosperioden, i gradvis takt och i begränsad utsträckning vara lämplig för att föra inflationen uthålligt mot 2-procentsmålet under en normal tidshorisont”, skriver BOE.

BOE påpekar också att den penningpolitiska responsen på brexit, oavsett i vilken form, inte kommer att vara automatisk och kan gå i båda riktningar.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar