Bank of England höjer tillväxtprognoserBank of England höjer sin tillväxtprognos för alla åren 2019 till 2021, samtidigt som inflationsprognosen sänks för 2019 och 2020.

Det framgår av Bank of Englands inflationsrapport som presenterades i samband med räntebeskedet på torsdagen.

BNP väntas nu öka med 1,5 procent i år (1,2 procent i februariprognosen). För 2020 väntas en tillväxt på 1,6 procent (1,5) och 2021 en tillväxt på 2,1 procent (1,9).

Inflationen väntas tillfälligt sjunka ytterligare under 2-procentsmålet i närtid, till följd av lägre energipriser. På medellång sikt kommer dock stark efterfrågan öka det inhemska inflationstrycket och lyfta inflationen över målet. I slutet av året väntas inflationen vara 1,6 procent jämfört med tidigare 2,0 procent.

Enligt BOE kommer inflationen vara över 2-procentsmålet och stiga under 2021 om banken enbart höjer styrräntan en gång fram till dess, vilket är vad marknaden för närvarande räknar med.

KPI-inflationen väntas vara 2,1 procent under andra kvartalet 2019 (1,9) och 1,7 procent under andra kvartalet 2020 (2,2) och 2,1 procent andra kvartalet 2021 (2,1).

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar