Bästa lösningen är att leda vatten från Gävle till Hamrångebygden


Svar till signaturen Lutfisktorparen: Vänta inte med en ny ledning om vattnet verkligen är så dåligt

Hej Lutfisktorparen

Vi förstår att det kan kännas orimligt att en ny vattentäkt i Älvkarleby kommun kan ha något att göra med vattensituationen i Hamrångebygden, men så ligger det faktiskt till.

LÄS MER: Vattenbrist sätter stopp för nya bostadsplaner i Hamrånge – nya ledningar kan dröja 10 år

Våra utredningar gällande vattenförsörjningen i Hamrångebygden visar att dagens vattentäkt inte har tillräcklig mängd vatten för det planerade omvandlingsområdet och för utvecklingen i Hamrångebygden. Utredningarna har även tittat på möjligheten att använda andra delar av Lössenåsen eller Hamrångefjärden för dricksvattenförsörjningen, men vattenkvaliteten kräver omfattande och kostsam beredning. Slutsatsen är att den långsiktigt bästa lösningen är en överföringsledning för att leda dricksvatten från Gävle till Hamrångebygden.

Situationen för vattenförsörjningen i Gävle är dock också ansträngd och därför kommer en ny dricksvattenanläggning byggas tillsammans med Älvkarleby kommun vid den nya vattentäkten i Skutskär. Innan den nya dricksvattenanläggningen är på plats är Gävles möjligheter till utveckling begränsade och det påverkar alltså även möjligheten till utveckling i Hamrångebygden.

För att förbättra dagens dricksvattenkvalitet i Hamrångebygden kommer vi att installera ny beredning vid vattenverket. Detta kommer dock inte öka mängden vatten. Vi arbetar också med utökad kontroll av ledningsnätet för att åtgärda eventuella läckor.

Hälsningar

Gästrike Vatten

Karolina Stenroth, enhetschef utredningarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar