Detaljhandeln går starkare än väntatFörsäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, steg 1,9 procent i mars, jämfört med samma månad föregående år.

Det visar statistik från SCB.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades försäljningen ha ökat med 1,1 procent.

Dagligvaruhandeln steg 0,9 procent medan sällanköpsvaruhandeln steg 2 procent.

Jämfört med månaden före ökade detaljhandelsförsäljningen med 0,5 procent i mars.

I februari steg detaljhandeln med 3,2 procent i årstakt (tidigare +3,0 procent).

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar