behåller minusräntan – och skjuter fram kommande höjning


Räntan kommer därmed att ligga kvar på –0,25 procent. Nästa räntehöjning hade aviserats till andra halvåret i år, men nu meddelar man att den skjuts fram till slutet av året alternativt början av 2020. Räntehöjningarna framöver kommer att ske i långsam takt.

Konjunkturen är fortsatt stark och svensk ekonomi går bra, vilket gör att inflationen håller sig nära målet på två procent. Samtidigt är svenska hushållens bolåneskulder fortsatt höga, vilket gör att man är känsliga för räntehöjningar och arbetslöshet. För att motverka bekymmer för hushållen framhåller riksbanken vikten av åtgärder vad gäller bostads- och skattepolitiken.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar