Atlas över förväntan | AffärsvärldenVerkstadsbolaget Atlas Copco tar första kvartalets analytikerribba med luft – högre resultat, intäkter och orderingång än väntat.

Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.262 miljoner kronor för det första kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var 5.015 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 24.181 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 23.238 miljoner kronor.

Orderingången var 26.812 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 24.782 miljoner kronor.

Orderingången ökade organiskt med 1 procent i kvartalet medan analytikerna hade spått en 6 procentig organisk minskning.

SER KORTSIKTIG KUNDEFTERFRÅGAN PÅ DAGENS NIVÅ

Verkstadsföretaget spår att kundefterfrågan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå, under rapportavsnittet “Marknadsutsikter på kort sikt”.

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var att kundefterfrågan förväntades vara något lägre. Ett kvartal tidigare var prognosen att efterfrågan väntades vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin.

“Orderingången i kvartalet var bättre än förväntat, främst på grund av stark orderingång för stora industriella kompressorer och gas- och processkompressorer, några viktiga order från halvledar- och platta bildskärmsindustrin, samt stora order för energiutrustning från uthyrningskunder”, säger Atlas Copcos vd Mats Rahmström i rapportkommentaren.

Efterfrågan i övriga delar av koncernen var mer i linje med förväntningarna, det vill säga oförändrade eller något ner, fortsätter Rahmström och tillägger:

“Vår verksamhet är väldiversifierad, både geografiskt och sett till olika industrier, vilket gör oss flexibla och motståndskraftiga.”

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar