Analytiker: Så går det för Tele2 imorgonFörsta kvartalet väntas ha förflutit relativt stabilt för Tele2, vari Com Hem ingår sedan fusionen den 5 november 2018, utan större förändringar i utvecklingen på den svenska mobilmarknaden.

“Sverige Mobil ser stabilt ut för Tele2. Vi räknar med en stadig tillväxt i de mobila tjänsteintäkterna till slutkund för Tele2 på +1 procent under första kvartalet (+1% fjärde kvartalet)”, skriver Morgan Stanley i en analys.

Credit Suisse tror också på en tillväxt för mobilintäkterna medan investmentbanken däremot räknar med att de totala tjänsteintäkterna till slutkund backar.

De positiva effekterna från prishöjningarna för fasta tjänster hjälper inte förrän under andra kvartalet 2019, påpekar Credit Suisse i en analys.

I februari lanserade Com Hem sin mobiltelefonitjänst och de årliga prishöjningarna på Com Hem-basen genomfördes under februari och mars. Tele2-chefen Anders Nilsson flaggade i samband med bokslutsrapporten för att dessa prishöjningar skulle bli lägre i år än i fjol.

I samband med bokslutet höjde Tele2 prognosen för Com Hem-synergierna till 1.350 miljoner kronor per år (900).

Tele2:s prognos för 2019 är i stort sett oförändrade tjänsteintäkter från slutkund, jämfört med 2018, och att det justerade ebitda-resultatet visar en medelhög ensiffrig tillväxt.

“Vi tror att guidningen om oförändrad intäktstillväxt kan vara något konservativ, med valfrihet inom B2B och gradvis ökad korsförsäljning av bredband och mobiltjänster genom sitt fasta-mobila konvergerade erbjudande”, skriver Morgan Stanley.

Enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikerprognoser ligger snittestimatet på intäkter för Tele2-koncernen om 7,3 miljarder kronor (7,2) första kvartalet med ett justerat ebitda-resultat på 2,3 miljarder kronor (2,1).

För helåret 2019 ligger snittestimatet på intäkter om 30,2 miljarder kronor (29,8) och ett justerat ebitda-resultat på 9,4 miljarder (9,0).

Rapporten väntas onsdagen den 24 april klockan 7.00. En rapportpresentation inleds klockan 10.00.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar