Alla brukare ska kunna kräva trygghet i sitt hem – vi vill införa registerutdrag vid anställning


Det är av särskild vikt att säkerställa trygghet för personer som erhåller någon form av hjälp från samhället i hemmiljön då det på flera sätt innebär en särskild utsatthet. Omvårdnadsnämnden uppmärksammades under 2018 på att en personal anställd av den egna förvaltningen misstänktes ha utsatt kund för brott i sin tjänsteutövning, något som personen senare dömts för. Detta är olagligt och oacceptabelt.

Människor som erhåller hjälp befinner sig ofta i en utsatt position och det är självklart att man ska kunna känna sig trygg. I syfte att arbeta för en trygg miljö i förskola, grundskola och gymnasieskola är det lagstadgat att utdrag från belastningsregistret ska göras vid nyanställning, men även för till exempel praktikanter eller studenter. Inom andra sektorer såsom äldreomsorgen finns dock inte motsvarande lagstöd.

I syfte att vidta ytterligare åtgärder för att skapa en trygg miljö och kontroll vid nyanställning gav Omvårdnadsnämnden ett uppdrag till omvårdnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att kunna införa registerutdrag vid anställning även inom äldreomsorgen. Omvårdnadsnämnden beslutade i december 2018 kring frågan att be om att få införa rutinen att utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas i samband med nyanställningar i kundnära arbeten.

Den nya majoriteten undersöker i dagsläget frågan om registerutdrag för att klargöra det juridiska läget och sedan lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige så skyndsamt som möjligt. Ett förslag som behöver vara kvalitetssäkrat för att göra skillnad. Trygghet i sitt hem ska alla brukare och kunder självklart kunna kräva och förvänta sig.

Elisabeth Carlson Cederholm (C)

Ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

Matilda Sundquist Boox (S)

1:e vice ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

Elisabeth Carlson Cederholm (C).
Matilda Sundquist Boox (S).arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar