Det är dags att Region Gävleborg samarbetar med kommunerna i Hospicefrågan!


Alla förtjänar en värdig sista stund i livet och att leva alla dagar till den dag du dör. Vi har länge varit drivande i frågan om ett Hospice i Gävleborg för att kunna tillgodose de varierande behoven i den palliativa vården. Vi har tidigare besökt Mellannorrlands Hospice och nu 2019 var det dags igen. Återigen kommer vi därifrån fyllda av inspiration och vördnad för det arbete som utförs där.

Några av oss har också besökt den palliativa enheten på Gävle Strand och slås av de stora kontrasterna mellan den och det Hospice vi besökte i Sundsvall. Det första som möter oss innanför dörrarna i Sundsvall är synen och ljudet av en porlande fontän, rakt framför oss längre in ser vi den prunkande vinterträdgården och bakom den skymtar en fantastisk utsikt över ängar och en sjö. Dagen vi är där är en fin dag med solsken och hela byggnaden fylls tack vare sina stora fönster av ljus. Det är en fantastisk miljö.

Där finns också, utöver alla bekvämligheter, all den palliativa spetskompetens som behövs för att göra den sista stunden i livet till en bra tid utan ångest och smärta. Anhöriga är välkomna och blir väl omhändertagna i denna svåra stund. Man förstår där att det inte bara är den döende som behöver omsorg.

Det är en viss kontrast från vad vi hört från anhöriga på Gävle Strand och kunnat läsa om. Det vittnas om onödig smärta och ångest på grund av att där finns inte rätt resurser alla dagar i veckan. Det är absolut förkastligt! Personalen gör att fantastiskt jobb utifrån sina förutsättningar, frågan vi ställer oss är hur länge de kommer orka kämpa.

Vi vet att det finns aktörer och stiftelser som kämpat för att få öppna verksamhet här, men de har fått nej.

Vi blir frustrerade när vi nu hör hur frågan hela tiden bollas mellan kommunerna och regionen, ingen vill ta på sig att ansvara för att starta ett Hospice. Ansvaret skjuts över från den ena till den andra och fram och tillbaka. Vi vet att det krävs samarbete för att åstadkomma detta, kommuner och Region Gävleborg behöver här ta ett gemensamt ansvar. Vi vet att det finns aktörer och stiftelser som kämpat för att få öppna verksamhet här, men de har fått nej.  Det här duger inte, vi kräver att Region Gävleborg börjar samarbeta för att kunna upprätta ett Hospice i Gävleborg för att erbjuda fler alternativ än de vi har idag för ett värdig sista stund i livet.

Patrik Stenvard (M) Regionråd i opposition Gävleborg

Camilla Strömberg (M) Regionråd i opposition Gävleborg

Henrik Olofsson (SVG) Regionråd i opposition Gävleborg

Hasse Backman (L) Regionråd i opposition Gävleborg

Jennie Forsblom (KD) Regionråd i opposition Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar