Beige Book: Knapp till måttlig tillväxtDen amerikanska ekonomin växte i “knapp till måttlig takt” (slight to moderate) under mars månad och i början av april. Vissa distrikt upplevde dock en viss förbättring.

Det uppges det i den amerikanska centralbanken Federal Reserves regionala konjunkturrapport, Beige Book, som publicerades på onsdagskvällen enligt Bloomberg News.

Ordvalen är de samma som uppgavs i den senaste rapporten i mars.

Sysselsättningsgraden fortsatte att stiga i hela landet. Nio av de tolv distrikten upplevde en blygsam eller måttlig tillväxt medan tre distrikt rapporterade en viss förbättring. En stram arbetsmarknad bidrog till fortsatt lönetryck och sysselsättningen steg mestadels i högkvalificerade jobb.

De flesta distrikten upplevde en starkare husförsäljning samtidigt som förhållandena i tillverkningsindustrin ansågs vara “fördelaktiga” trots osäkerhet gällande handel. Observationer om konsumtion var blandade med trög försäljning inom detaljhandel och fordon.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar