Arbetslösheten högre än väntat | AffärsvärldenArbetslösheten var 7,1 procent i mars, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.

I februari var arbetslösheten 6,6 procent och i mars 2018 var arbetslösheten 6,8 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,7 procent i mars, jämfört med 6,2 procent föregående månad. Enligt Infront Data väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,2 procent.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,3 procent i mars, jämfört med oreviderade 6,2 procent föregående månad.

Antalet sysselsatta steg med 59.000 personer justerat för avrundningar, till 5,098 miljoner i mars, jämfört med samma månad 2018.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 99.000, till 5,489 miljoner.

Antalet anställda ökade med 47.000 i mars jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,589 miljoner.

Antalet fast anställda ökade samtidigt med 68.000, till 3,884 miljoner.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars till i genomsnitt 170,6 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data, jämfört med 160,2 miljoner mars 2018.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar