Analytiker om de senaste boprissiffrorna: Räntorna förblir lågaValueguards HOX-index över bostadspriserna steg 0,7 procent i mars, vilket säsongsrensat motsvarade en uppgång med 0,4 procent. Årstakten växlade samtidigt upp till 1,4 procent. Analytiker kommenterar att trenden är fortsatt stabil.

“Bostadspriserna fortsätter stiga svagt men brett”, skriver SEB-ekonomen Olle Holmgren i en kommentar.

Han skriver att efter nedgången under andra halvan av 2017 har bostadspriserna haft en mycket svagt stigande trend och prisnivån i mars är cirka 5 procent under toppnivån.

“Vår Boprisindikator har också visat en svagt uppgående trend under samma period och antyder nu att prisuppgången skulle kunna accelerera något i närtid. Vår prognos är att priserna i år ska falla med 3-5 procent men utvecklingen i nuläget tyder på att riskerna (!) är större på uppsidan”, skriver han.

Kristina Kruse, senioranalytiker vid Nordea, skriver i ett marknadsbrev att trenden fortsätter och att Nordea räknar med fortsatt stabila priser framöver. Mot en i dagsläget fortsatt stark arbetsmarknad och lägre räntor står ett högt utbud och tidiga tecken på en svagare arbetsmarknad framöver.

“Bolåneräntorna har dock historiskt haft en stark korrelation med prisutvecklingen på bostadsmarknaden och de kommer mest troligt att förbli låga”, skriver hon.

Handelsbankens seniorekonom Johan Löf skriver att bostadspriserna steg något i mars och att trenden är fortsatt anmärkningsvärt stabil.

“Bostadspriserna är högre än för ett år sedan, men inledningen av 2019 är inte särskilt stark”, skriver han.

Han noterar att samtidigt som det skett en bred stabilisering på successionsmarknaden finns fortsatt oro kring nyproduktion, med successivt allt lägre priser och en hög andel prissänkningar.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar