Domstol förbjuder sänkning av Hillesjön – “Otroligt glädjande”


Tvisten om hur högt vattnet ska vara i Hillesjön har pågått länge.

Sedan snart 100 år finns ett gammalt tillstånd för markägare att sänka vattennivån i sjön för att få tillgång till mer jordbruksmark. Men det har lett till att nivåerna blivit så låga att sjön riskerat att växa igen.

För att förhindra det lät föreningen Hillesjöns framtid för snart tio år sedan bygga en tröskeldamm vid sjöns utlopp för att på så vis behålla mer vatten i sjön. Man gjorde det efter samråd med kommunen, länsstyrelsen och kringboende. Uppfattningen då var att alla var överens så något formellt tillstånd för dammen söktes aldrig.

Men efter det menar tre stugägare att dammen lett till att sjön stigit så mycket att deras tomter delvis översvämmats. Även markägarna anser att deras skogsmarker blivit mer sumpiga.

Det hela gjorde att länsstyrelsen förra sommaren beslutade att ge de markägare – som har det ursprungliga sänkningstillståndet – rätt att sänka dammen med 20 centimeter så att mer vatten kan rinna ur sjön.

Men beslutet överklagades av föreningen Hillesjöns framtid och av ett drygt 20-tal fastighetsägare vid sjön som menar att den redan grunda sjöns framtid riskeras om man sänker vattennivån.

Och nu har Mark- och Miljödomstolen i Östersund gett dem rätt.

I domen konstaterar domstolen att det visserligen saknas tillstånd för dammen men att det inte för den skull innebär att det är tillåtet för de markägare som har sjösänkningstillståndet att riva den. Man förbjuder därför markägarna att sänka dammen.

Ett besked som välkomnas av föreningen Hillesjöns framtid.

– Det är otroligt glädjande för oss som vill rädda sjön, säger föreningens nya ordförande Christer Bergström.

Men den är också en dom som förvånar länsstyrelsen.

– Ja, det här hade vi inte räknat med. Vi ansåg nog att de som har rätt att rensa ån och hålla ett visst djup hade rätt att göra det här, säger vattenhandläggaren Hans Sjöberg på länsstyrelsens miljöenhet.

Innebär det här att tvisten om Hillesjöns vattennivå är avgjord?

– Nej, det tror jag tyvärr inte. Den går nog vidare.

Länsstyrelsen ska nu studera domen och sedan ta ställning till hur man går vidare. Om man ska överklaga, om man ska besluta att de som byggt dammen måste ta bort den eftersom den saknar tillstånd eller om man ska låta saken vara och acceptera läget som det är.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar