Bättre vinst än väntat för Billerud Korsnäs: “Stark försäljningsutveckling”


Ökningen uppges vara ett resultat av högre försäljningspriser och positiva valutaeffekter.

Företagets EBITDA-resultat minskade dock med 6 procent, något som beror på bland annat bortfall i produktionsvolymer i Gävle. Även högre kostnader för råvaror och energi samt en förändrad produktionsmix i Gruvön sägs ha påverkat resultatet.

Rörelseresultatet för kvartalet gick upp till 640 miljoner kronor, samtidigt som rörelsemarginalen landade på 9,8 procent.

Texten uppdateras.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar