Därför ska du tanka med biogasDen svenska bilindustrin genomgår en stor förändring, den förändringen går snabbt och drivs även på av olika politiska incitament som ex bonus/ malus, reduktionsplikt, miljözoner samt en strävan om att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2030. Redan idag har vi en minskning på 70 procent men än finns mycket kvar att göra.

Utbudet och möjligheterna för företagen att bygga en fordonsflotta som möter framtiden och kundernas behov är god men samtidigt är okunskapen och osäkerheten stor bland företagen.

Biogas är ett fossilfritt alternativ med en låg miljöpåverkan som motsvarar elbilens och som även gynnas av de nya bonus reglerna. Drivmedlet har en rad andra fördelar, i den här filmen visar vi vilka.

Läs mer om biogas här

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar