Dålig idé med skolfrukost – lägg pengar på fler pedagoger i stället


Socialdemokraterna med sina stödpartier vill utreda och införa frukost i Gävles skolor. Men både utredning och försök har genomförts i Vingåker. Skolfrukost infördes som ett projekt under höstterminen 2017 och har pågått i nästan två år. I utvärderingen konstateras att knappt hälften av elever åt frukost i skolan och långt ifrån alla gjorde det varje dag. En förhoppning när gratis skolfrukost infördes var att det skulle bidra till att förbättra elevernas resultat. Det har inte skett, och nu slopar Vingåker gratis frukost till elever.

LÄS MER: Planer på frukost i Gävles skolor vållade het politikerdebatt

Så – socialdemokrater med stödpartier, sluta slösa med våra pengar på att utreda något som redan är utrett och bevisligen inte ger förväntat resultat. Lägg pengarna på flera pedagoger i skolan istället.

För mig handlar frågan om skolfrukost också om var gränsen går för föräldraansvaret. I grunden anser jag att det är föräldrarnas ansvar att ordna frukost till sina barn.

LÄS MER – DEBATT: Skolfrukosten har bara varit positiv på Perslundaskolan

Föräldraansvaret får inte och ska inte läggas på skolan. Har man inte förutsättningar att ge sitt barn frukost, finns hjälp att få i Gävle kommuns skyddsnät.

LÄS MER – JENNY WENNBERGS LEDARE: Moderater mot skolfrukost

Avslutningsvis vill jag tacka alla fantastiska pedagoger i Gävle kommun som kämpar mot alla odds med att tillgodose våra barns behov med de knappa resurser ni har. Tack!

Anders Jansson Gladh (M)arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar