Allt fler äldre får studiemedel – tyder på omställning på arbetsmarknaden


Enligt CSN:s årsrapport fick 12 400 studerande som var 47 år eller äldre studiemedel 2018. Det är en ökning på 7 procent jämfört med föregående år, det totalt ökade antalet studerande med studiemedel var 1,4 procent under samma period.

– Att fler äldre studerar med studiemedel och att fler använder tilläggslånet tyder på att studiestödet i större utsträckning används för omställning på arbetsmarknaden, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN, i ett pressmeddelande.

Att antalet personer med tilläggslån gjorde en kraftig ökning (18 procents ökning mellan 2017 och 2018) kan också bero på den nya möjligheten att få lånet för deltidsstudier och vid vissa utlandsstudier.

Skuldsättningen ökar också. Den 31 december 2018 fanns det 1 574 100 låntagare med en studieskuld och den utestående fordran var 224,6 miljarder kronor. Återbetalningsgraden var dock oförändrad på 91, 7 procent.

Totalt var det under föregående år 416 800 som studerade med studiehjälp, 476 000 med studiemedel och 4 900 med studiestartsstöd.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar