Avslöjas för första gången – så mycket pengar har Svenska Akademien


För första gången sedan 1786 när den instiftades av Gustav III redovisar institutionen exakt vad som görs inom Akademiens ramar – och hur mycket pengar man förfogar över.

Det är ingen hemlighet att det är den allvarliga krisen som har tvingat fram öppenheten. Genom ökad transparens hoppas Svenska Akademien kunna ändra bilden av ett slutet och en smula ljusskyggt sällskap.

– Akademien har utmålats som fylltrattar på Freden som sitter och dunkar varandra i ryggen och ger varandra priser och uppbär jättehöga löner, konstaterar Eric M Runesson, akademiledamot och jurist som hoppas på “en mer saklig diskussion” om Svenska Akademien framöver.

Tillsammans med ständige sekreteraren Anders Olsson möter han TT för att gå igenom verksamhetsberättelsen. Den visar en organisation med en mycket god ekonomi, med ett eget kapital 2018 på över 1,5 miljarder kronor – och räknar man efter marknadsvärdet ligger siffran på över 1,7 miljarder. Förmögenheten utgörs framför allt av aktier, obligationer och fastigheter.

Ständige sekreteraren Anders Olsson och akademiledamoten och juristen Eric M Runesson presenterar Svenska Akademiens verksamhetsberättelse. Foto: Naina Helén Jåma/TT

– Vi har talat så mycket om ökad transparens och behovet av att kommunicera hela vår verksamhet till en större allmänhet. Nu finns ingen väg tillbaka. Vi har ingenting att dölja, det är det vi försöker visa nu och jag tror att det här är enda vägen framåt, säger Anders Olsson.

Vad är ursprunget till den stora förmögenheten?

– Det är donationer huvudsakligen som Akademien har förvaltat väl genom åren. Det är avkastningen från de donationerna som priserna delas ut från, svarar Eric M Runesson.

Det handlar då inte om Nobelpriset vars prissumma på omkring nio miljoner kronor kommer från Nobelstiftelsen. Men varje år delar Svenska Akademien ut omkring 14 miljoner kronor i stipendier och priser till bland annat författare, översättare och bibliotekarier.

Skulle inte Akademien kunna dela ut mer pengar, med tanke på den stora penningsumma man förfogar över? Nja, menar Eric M Runesson, som hänvisar till att de så kallade ändamålskostnaderna – de kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag – uppgår till cirka 42 miljoner kronor.

Eric M Runesson konstaterar att grunden till Svenska Akademiens stora förmögenhet är donationer. Foto: Naina Helén Jåma/TT

– Om du ska ha en realvärdesäkrad avkastning som driver hela den här cirkusen på 42 miljoner då krävs det att du har lite kapital i botten. Annars äter vi upp vår existensbas, säger han.

2018 var ett ödesår för Akademien efter skandalen kring den så kallade kulturprofilen. Den har inte bara orsakat en stor förtroendeskada för institutionen utan också kostat rejält mycket pengar. I verksamhetsberättelsen framgår inte den exakta summan – men Eric M Runesson och Anders Olsson konstaterar att det rör sig om närmare tio miljoner kronor för den advokatutredning som gjordes, samt övrig juridisk konsultation och kommunikations- och organisationsrådgivning.

Akademiledamoten Eric M Runeson och ständige sekreteraren Anders Olsson tycker att det är bra att Svenska Akademien ger allmänheten mer insyn i verksamheten.

Till det kommer de dubbla löner och pensionskostnader som Akademien fick betala när Sara Danius lämnade tjänsten som ständig sekreterare. Löneutgiften steg exempelvis med 1,2 miljoner kronor 2018 jämfört med 2017.

Anders Olsson medger att krishanteringen har varit kostsam för institutionen, men tycker inte att lönen för ständige sekreteraren är särskilt högt tilltagen.

Ödesåret 2018 kostade Svenska Akademien över 10 miljoner kronor.

– Det är en exceptionellt tuff arbetsuppgift man har som ständig sekreterare, inte minst under de här omständigheterna som har rått det senaste året. Vi håller på att diskutera hur det ska se ut i framtiden. Vi måste nog ha en mer realistisk syn på vad som är mänskligt möjligt på en sådan här post, säger Anders Olsson, som enligt planerna lämnar posten den 1 juni.

Sara Ullberg/TT

Fakta: Svenska Akademiens ekonomi

2018

Intäkter: 27 867 000 kronor

Resultat: -69 834 000 kronor

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav: 59 059 000 kronor

Beviljade stipendier, priser och anslag: 14 753 000 kronor

Eget kapital: 1 583 126 000 kronor

Eget kapital till marknadsvärde: 1 736 561 000 kronor

Medeltal anställda: 36

2017:

Intäkter. 26 382 000 kronor

Resultat: -52 318 000 kronor

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav: 77 271 000 kronor

Beviljade stipendier, priser och anslag: 12 476 000 kronor

Eget kapital: 1 563 959 000 kronor

Eget kapital till marknadsvärde: 1 838 344 000 kronor

Medeltal anställda: 34

Fakta: Det har krisen kostat Akademien

Advokatutredning: 7 000 000 kronor

Juridiska utredningar och konsultationer: 1 000 000 kronor

Kommunikations- och organisationsrådgivning: 1 600 000 kronor

Kostnaderna för posten ständig sekreterare har också ökat på grund av krisen:

Lön, andra ersättningar och sociala kostnader:

3 961 336 000 kronor (varav 3 333 221 till Sara Danius och 628 115 till Anders Olsson) 2018 – att jämföra med 1 756 970 2017, då enbart Danius var ständig sekreterare.

Pensionskostnader:

6 550 772 kronor (varav 4 626 332 till Sara Danius och 1 924 440 till Anders Olsson) 2018 – att jämföra med 3 058 340 2017, då enbart Danius var ständig sekreterare).

Fakta: Ledamöternas arvoden i urval

Allmänt kommittéarvode: 6 000 kronor per månad

Direktör (ordförande): 11 500 kronor per kvartal

Ordförande i Nobelkommittén: 36 250 kronor per kvartal

Ledamot i Nobelkommittén: 31 250 kronor per kvartal

Ordförande i Språkkommittén: 36 250 kronor per kvartal

Ledamot i Språkkommittén: 31 250 kronor per kvartal

Ordförande i kommittén för den nya litteraturen: 23 750 kronor per kvartal

Ledamot i kommittén för den nya litteraturen: 21 250 kronor per kvartal

Fakta: Det gör Akademien, i urval

Delar ut priser och stipendier, förutom Nobelpriset i litteratur ett femtiotal.

Bedriver en omfattande bokutgivning, av bland annat svenska klassiker.

Driver Nobelbiblioteket.

Ger ut Svenska Akademiens ordlista och definitionsordboken Svensk ordbok

Ger genom Litteraturbanken fri tillgång till cirka 3 600 litterära verk på nätet

Bedriver i ett projekt intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar