Arbetet med nytt kultur- och bildningscenter går in i ny fas: “Inleder dialog med Gävleborna”


I samband med ett möte i samhällsbyggnadsnämnden nästa vecka fattas beslut om att ge ett planbesked där Gävles nya kultur- och bildningscenter placeras vid Slottstorget.

Samtidigt kommer nämnden att fatta beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för kvarteret.

– Nu inleder vi en dialog med Gävleborna för att med bred förankring komma fram till vilka verksamheter som ska ta plats i vårt kommande center. Gävle växer och vår vision är att ett nytt kultur- och bildningscenter ska knyta ihop stadskärnan med Söder. Målet är att vårt nya center ska bli Gävlebornas självklara mötesplats, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) i ett pressmeddelande.

Hur kultur- och bildningscentret kan komma att se ut är inte fastställt. I samband med detaljplaneprocessen kommer marken att ses över inför ett kommande beslut.

– Vi har höga krav på hur en framtida byggnad ska utformas och gestaltas för att både skapa en modern stadskärna och ta hänsyn till att vårt kommande center blir granne med Gamla Gefle som har ett högt kulturmiljövärde, säger Åsa Wiklund Lång.

Målet är att nya kultur- och bildningscentret börjar byggas 2021. Gävleborna kommer dock snart få chansen att önska vilka verksamheter som kan ingå. I slutet på april öppnar en e-tjänst på kommunens hemsida och ett första samråd kommer att arrangeras 23 maj.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar