Creades substansvärde 321 kronor per aktieInvesteringsbolaget Creades redovisar ett resultat efter skatt på 305 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (289).

Resultatet per aktie uppgick till 24:49 kronor (22:90).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 321 kronor.

Avkastning på substansvärdet uppgick till +8 procent (+8). Six Return Index avkastade under samma period +13 (-0) procent.

“Börsutvecklingen under inledningen av 2019 har varit överraskande stark. Under kvartalet steg SIXRX med 13 procent, att jämföras med Creades substansvärde per aktie som ökade med 8 procent. Förvisso rejält över vårt årliga avkastningskrav på 7,5 procent men tydligt under indexutvecklingen. Vi finner dock viss tröst i att vi successivt knappat in på index under kvartalet och under mars månad avkastade vi två procentenheter bättre än marknaden”, kommenterar vd John Hedberg i rapporten.

Den noterade delen av portföljen ökade med 9 procent. Avanza tappade 3 procent, vilket mer än väl kompenserades av den goda utvecklingen för Lindab som steg med 33 procent och därmed utgjorde den enskilt största bidragsgivaren till kvartalets avkastning i såväl absoluta- som relativa termer.

Creades onoterade innehav bidrog sammantaget med 8 procent till kvartalets avkastning. Det enskilt största bidraget kom från Apotea, vars värde ökade med 46 procent till följd av en transaktion där grundarna bakom Avito ökade sitt innehav genom förvärv av aktier från Apoteas grundare. Även Inet fortsätter utvecklas väl med stark tillväxt och lönsamhet, heter det.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar