Besluten som kan göra dig till en rikare pensionär


Hur behåller man sin levnadsstandard när arbetslivet är slut? Genom att fatta smarta beslut idag kan du leva så som du vill, som pensionär.

Tänker du idag på din framtid, kan du redan nu börja fatta beslut som gör att du kan leva riktigt bra senare. Om det så handlar om att säkra att pengarna räcker hela livet ut, eller ännu bättre – låter dig leva det liv du vill.

Ladda ner hela guiden ”77 pensionstips” och få regelbundna insikter från Fisher Investments Norden gratis här.

Först av allt: Syna din ambition

Du kommer snart få flera praktiska råd, men först måste du beskåda dig själv och ställa några viktiga frågor. Du tittar på dig själv som pensionär. Vad ser du i bästa fall och hur önskar du att livet vore? Och tvärtom, vad är det absolut värsta som kan hända?

Många landar i att de vill leva ungefär som de gör i dag. En del vill faktiskt leva ännu bättre och verkligen se till att ha den där guldkanten på tillvaron, som man har kämpat för. För vissa är det extra viktigt att säkra ett bra arv till sina barn eller andra arvtagare.

Oavsett, är det viktigt att du blir medveten om vilken målbild du har. Det är utifrån den som du kan anpassa ditt agerande. Att ha en plan är A och O, och det som tar dig från önsketänkande till förverkligande.

För att göra ditt livs viktigaste planer behövs ställningstaganden. Här är några tips som kan hjälpa dig på vägen.

7 tips för effektiva resultat

 1. Investera pengarna du inte behöver: Det är enklare att leva under sina tillgångar när du har en fast lön, än när du lever på intäkterna från dina investeringar. Medan du jobbar, se till att pengarna arbetar för dig. Placera dem i en produktiv investering som aktier eller obligationer.
   
 2. Ta hjälp av andra: Se till att skaffa en ”ekonomisk coach” som kan berätta det du behöver höra och inte det du vill höra. Det kan vara en ekonomiskt kunnig vän, en advokat eller kanske en investeringskonsult. Att få tillgång till nätverk av kunniga personer är extra värdefullt.
   
 3. Ha en reservplan: Tänk utifrån oönskade scenarion. Exempelvis är det viktigt att ha en plan för hur ekonomin ska gå runt om din partner avlider, och vilka beslut som behöver fattas kring det.
   
 4. Bestäm hur mycket pengar portföljen ska ge dig: Om du inte vet hur mycket pengar du behöver från din investeringsportfölj som pensionär, bör du tänka igenom det. Det påverkar nämligen din investeringsstrategi vilken tillgångsfördelning du ska ha. Framförallt vill du veta att intäkterna är realistiska.
   
 5. Gör månadsbudgetering: Beräkna hur stora dina fasta kostnader blir per månad (försäkring, bostadslån, mat och liknande). Hur stort utrymme har du för rörliga kostnader? Dela upp din budget i kostnader du kan förändra och sådana du inte kan förändra. Försök tänk långsiktigt och förutse utrymme för kostnader som inte är förhandlingsbara.
   
 6. Tänk realistiskt kring livslängd: Livslängden har ökat kraftigt de senaste decennierna. Om inget annat talar för motsatsen bör du utgå från att du lever längre än du tror. Samtidigt ska du ta hänsyn till om du vill lämna tillgångar till andra. När du gör din tillgångsfördelning mellan aktier och obligationer bör du därför inte göra det utifrån tumregeln att åldern motsvarar andel obligationer och resterande andel aktier. Tänk istället på ditt långsiktiga investeringsmål, nuvarande situation och inställning till risk innan du väljer en tillgångsallokering.
   
 7. Var medveten om dina svagheter: Att investera i aktier åt sig själv är svårt och det är lätt att låta sig luras av fluktuationer på marknaden. Fondinvesterare köper och säljer också ofta vid fel tidpunkter. Om du trots allt gillar att investera på egen hand, kan du fundera på att investera en mindre del av portföljen. Delaktighet och engagemang är då självklart viktigt.

Ladda ner hela guiden ”77 pensionstips” och få regelbundna insikter från Fisher Investments Norden gratis här.

FAKTA OCH RISKINFORMATION:

Investeringar i finansiella marknader innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation för framtida resultat.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller som en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan när som helst komma att ändras på grundval av nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller prognos av marknadens förhållanden. Avsikten är snarare att förklara vad vi menar. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från dem som beskrivs här. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Fisher Investments Norden är det namn som Fisher Investments Europe Limited bedriver verksamhet med i Sverige, och har utsetts till Årets Förmögenhetsförvaltare tre år i rad av ADVFN. Moderbolaget, Fisher Investments, grundades av investeringsgurun Ken Fisher 1979 och per den 31 december 2019 förvaltar Fisher-gruppen över 850 miljarder kronor för mer än 50 000 kunder världen över.

Fishers enkla investeringsfilosofi bygger på det faktum att utbud och efterfrågan är de enda faktorer som påverkar priset på värdepapper. Kapitalmarknaderna är relativt effektiva på att räkna in all känd information i priserna. Mervärde från aktiv förvaltning kräver därför information som inte är allmänt känd eller att känd information tolkas på ett annat och mer korrekt sätt än andra marknadsaktörer. Fisher Investments Norden erbjuder sina kunder personlig portföljförvaltning, en enkel och transparent avgiftsstruktur, service i världsklass samt lokala representanter som möter kunder där de önskar.

Artikeln är inte skriven av Affärsvärldens redaktion.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar