Disciplin behövs i skolan – väktare borde sättas in


Ordningsbetyg i skolan är mycket bra. Ordning och reda, drill och disciplin, då känner man sig fin och länge leve monarkin!

För att motverka våld, oreda och mobbing borde väktare, polis eller militär sättas in. Polisen har väl inte så mycket att göra, bara stoppa oss bilister för lite fortkörning.

Kristendom borde åter bli ett skolämne. Morgonsamlingar i aulan då någon lärare läser ur Bibeln vore, tillsammans med representanter för den repressiva apparaten, en lösning på dagens skolproblem.

Kristdemokratenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar