Det är föräldrarna som ska uppfostra sina barn – inte lärarna


Efter att ha lyssnat på riksdagsdebatten angående det påstådda “kaoset i skolan” och riksdagsledamöternas krav på återinförande av ordningsbetyg, blir jag förvånad över att ingen talade om föräldraansvaret. En klar fråga uppstår: Har föräldrarna helt glömt att det är i hemmet som barnens uppfostran skall ske?

Barnen skall hemma lära sig respekt för samhällets funktioner. Tyvärr tror, eller kräver, föräldrarna att lärarna har den funktionen utöver sin uppgift som lärare.

Jag minns en debatt från min tid som fritidspolitiker angående kommunens skyldighet att  stå för skolmaten. Det var föräldrar som klagade på att barnen inte fick tillräckligt med mat i skolan och var hungriga när de kom hem. På min fråga om det inte lagades någon mat i hemmet, blev svaret “som regel aldrig”.

När debatter förs i hemmet mellan föräldrar och bekanta öses kritiken över samhällets alla funktioner över även barnens öron. Som man lär sig hemma fungerar man även borta. Det är föräldraansvaret som nu verkar helt borta.

Av presskonferensen efteråt kunde man höra att samhället nu är berett att överta hela ansvaret för de brott som sker även av mycket unga barn. Den enda som nämnde föräldrarnas ansvar var statsministern. Det är illavarslande för etiken och moralen i samhället.

Karl Gustaf Skoogarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar