Energipolitisk lekstuga är inte vad Sverige behöver


Moderaterna öppnar för att lämna den blocköverskridande energiöverenskommelsen som tråcklades ihop under stor vånda under föregående mandatperiod. Det visar tydligt på vilket desperat parti Moderaterna är idag.

Att Moderaterna numera lever för att skapa oreda i politiken visade hösten oss med all önskvärd tydlighet. Men energipolitiken kräver breda överenskommelser av det enkla skälet att svensk energiförsörjning behöver vara långsiktigt hållbar och villkoren för energiförsörjningen förutsägbar.

Det tycker dock uppenbarligen inte Moderaterna.

Nu har Kristersson och Moderaterna nämligen funderat lite och kommit fram till att det behöver göras ändringar i energiöverenskommelsen. Närmare bestämt en ändring. Moderaterna vill att ordet “förnybart” ska bytas ut mot “fossilfritt”. Det kan tyckas vara en detalj, men det är det inte. Förnybar energi är inte kärnkraft, och det finns få saker Moderaterna gillar mer än kärnkraft, inte minst i ett läge där partiet försvagats markant och behöver vinna konservativa väljares hjärtan.

Här kan det vara värt att minnas att de som faktiskt anser att Sverige borde sträva mot att bli kärnkraftsfritt fick göra en mycket, mycket stor eftergift för att överenskommelsen över huvud taget skulle bli möjlig. Det syns också tydligt i följande formulering:

“Målet år 2040 är 100 % förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.”    

Efter tre års betänketid har dock Moderaterna nu kommit fram till att det inte räcker. Sverige skall vara fortsatt kärnkraftsberoende och det måste det finnas garantier för.

Ambitionen att bli ett kärnkraftsfritt land i framtiden borde upprätthållas. Energieffektiviseringar, utvecklingen av förnyelsebar energi, allt talar för att vi går mot en framtid utan kärnkraft. Investeringskostnaderna är vidare enorma ifråga om kärnkraften och få skulle kalla kärnkraft för framtidens energikälla, utom Moderaterna.

Det betyder också att veckans besked från Moderaterna inte handlar om fakta eller en framtid där kärnkraften med självklarhet är att ses som nödvändig för vår energiförsörjning. Vad det hela handlar om är istället att Moderaterna gjorde ett dåligt val, är ett försvagat parti och ringat in kärnkraftsfrågan som en möjlig fråga att börja dra i för att återvinna sin popularitet bland väljare som gått till Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Det är ett mycket bekymmersamt besked eftersom energipolitiken är alldeles för viktig för Sverige för att bli en fråga som handlar om partipolitiska överväganden istället för att vara en fråga där Sveriges bästa ställs i första rummet.

Det här är dock inte första gången Moderaterna använder energipolitiken som partipolitiskt slagträ. När alliansen formades fanns en energiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern. Den blev Centern tvungen att överge och istället formades 2009 en energipolitisk överenskommelse inom alliansen med ett tydligt kärnkraftsfokus. En kostsam överenskommelse för Centerns del, som av Moderaternas tvingades till att överge sitt krav på att några nya kärnkraftsverk inte ska byggas i Sverige.

Nu är Moderaterna alltså i farten och kärnkraftsutpressar igen. Trots att vi behöver en blocköverskridande och långsiktigt hållbar energipolitisk överenskommelse.

Så agerar inte ett ansvarstagande och seriöst parti.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar