Centern har mycket att bevisa om kärnkraften


SLUTREPLIK | KÄRNKRAFT. Klimathotet är akut och det är därför beklagligt att Centerpartiet och Emma Wiesner väljer att måla upp en strävan mot att stoppa det europeiska koldioxidberoendet som en kamp mot väderkvarnar.

Ska vi klara av att rädda klimatet krävs det att vi tänker nytt och ifrågasätter gamla dogmer. Vi måste lyssna på expertisen, i samtliga av FN:s klimatpanels huvudscenarier ingår en kraftigt utbyggd kärnkraft. Därför vill vi satsa på kärnkraft, forskning och ökad export av koldioxidfri el.

Öka forskningen

Wiesner (C) hänvisar till att liggande förslag till budget redan innebär stora satsningar, men faktum är att det innebär en årlig minskning av Euratoms forsknings- och utbildningsprogram. Det vill vi moderater ändra på och föreslår i stället fördubblade resurser. 

Att Wiesner pekar på konsensus klingar också falskt. Faktum är att Centerpartiet ändrade sig i sista stund i EU-nämnden, när det redan stod klart att den regering man är stödparti till hade en riksdagsmajoritet emot sig.

Vi behöver tydliga besked om kärnkraften

Med tanke på många partiers vacklande i synen på kärnkraft är det fullt rimligt att efterlysa tydliga besked.

Jag skulle välkomna om en bred samsyn om att både mer förnybar el och mer kärnkraft måste vara en del av en effektiv klimatpolitik. Centerpartiet har dessvärre mycket att bevisa innan vi är där. Men lika illa är att Stefan Löfven och den S-ledda regeringen inte förmår att formulera en tydlig linje i en så pass viktig fråga.

Moderaternas besked är tydligt: Mer kärnkraft behövs för att vi ska rädda klimatet.

Av Tomas Tobé (M)

Toppkandidat till Europaparlamentetexpressen

Related posts

lämna en kommentar