De vill bygga nytt villaområde i Gävles skärgård – kan ge nya jobb på lokal husfabrik


– Vår förhoppning är att hela projektet ska vara klart inom tre år om allt planarbete går som det ska, säger Anders Holmgren som är delägare och vd i företaget Knutex Timmerfasader som också äger husfabriken i Verkebro.


Projektet omfattar sju fristående villor i två plan på 100 till 130 kvadratmeter. Varje hus får en avstyckad tomt på mellan 2 000 till 2 500 kvadratmeter.

Tidningen träffar Anders Holmgren på Eskön och han visar var i terrängen de vill placera husen.


I den nedre delen av bilden kommer de sju husen placeras om man får igenom en detaljplan som medger den bebyggelse och teknisk lösning som Knutex Timmerfasader vill ha. Något detaljplanearbete är ännu inte påbörjat.

– De kommer ligga i norra utkanten av fastigheten som är på totalt 55 000 kvadratmeter. Tanken är att topografin får bestämma lite över hur husen utformas och de kommer ligga runt om den gamla inägan som bevaras och kommer skötas av en samfällighet där även det egna reningsverket ingår, säger han.

Fastigheten ligger mellan Båtskär och Lillänget norr om Utskärsvägen på sydöstra delen av Eskön. Därifrån och västerut pågår ett antal nybyggen av hus och ännu fler är planerade.

Just anläggande av reningsverk är något som stött på problem för ett av företagen genom överklaganden från berörda grannar. Vid Esköhamn fick företaget Kustnära Bostäder i Gävleborg efter tio år reningsverket färdigt för de planerade bostäderna där.

Fastigheterna omfattande de sju villorna Hedesundaföretaget planerar ska också ha ett gemensamt enskilt vatten- och avloppssystem.

– Vi har tittat på några lösningar och en VA-anläggning för sju hushåll kanske kostar mellan två och tre miljoner, säger Anders Holmgren.

Se skogsfastigheten på Eskön från luften

Ännu finns ingen gällande detaljplan för fastigheten som Knutex Timmerfasader vill bebygga men de ska ansöka om en ny inom kort.

Marken har många skyddsvärda inslag som till exempel berg i dagen och blockinslag som byggaren vill bevara.

– Höjdskillnaderna är något vi kommer anpassa byggnationen efter och även bevara alla stenblock som i den norra delen ger en fantastisk utsiktsplats, säger Anders Holmgren.


Han berättar att en del av fastigheten sträcker sig över Utskärsvägen och går ned till strandlinjen och att man där vill ha en tillgänglig mötes- eller grillplats.

Man hoppas kunna hålla prislappen på husen vid cirka tre miljoner.


Enligt utvecklingsskisserna som företaget tagit fram visar Anders Holmgren hur husen kommer ligga mot den gemensamma ängen i fastighetens mitt.

– Vi kommer producera huselementen i husfabriken i Verkebro som vi håller på att bygga ut nu. Går allt i lås kommer vi att behöva anställa kanske sex snickare till fabriken. Idag är vi åtta heltidsanställda snickare.

LÄS OCKSÅ: Efter 15 år är sjöbodarna uppe: “Det har varit en otrolig långbänk”

LÄS OCKSÅ: Omstritt projekt vid Esköhamn närmar sig slutet: “Jag kan förstå om många blir rädda för förändringar”arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar