Daniel Kindberg utreds för mutbrott


Daniel Kindberg och Östersunds FK anklagades för ekonomisk brottslighet i SVT-programmet Uppdrag granskning. Kindberg, som sedan tidigare står åtalad för fyra punkter av ekonomisk brottslighet efter en razzia från Ekobrottsmyndigheten, anmälde avsnittet till Granskningsnämnden.

Kindberg utreds för mutbrott

I Östersunds-Posten skrivs det om en ny misstanke gentemot Kindberg. ÖFK-profilen ska ha stå under utredning för mutbrott efter att polisen granskat förehavanden mellan bostadsbolaget Östersundshem, som Kindberg tidigare var vd för, och ett annat företag: Pilgrimsta Hus Bygg AB. Kindberg hade ett konsultavtal med Pilgrimsta Hus Bygg AB – en överenskommelse som enligt ÖP föranlett misstankar om mutbrott.

Kindbergs svar

Kindberg har efter ÖP:s publicering skickat ut ett pressmeddelande i vilket han svarar på misstankarna. 

– Jag har varit fullt öppen och tydlig med vilka engagemang och tillgångar i form av bland annat bolag jag ägde när jag 2013 rekryterades som vd för Östersundshem, vilket också framgår av styrelseprotokoll när anställningen formaliserades. Styrelsen bad mig dock aldrig i detalj redogöra för vilka avtal och tillgångar som respektive bolag hade, säger Kindberg. 

Kindberg mer dock att han kunde ha varit mer transparent kring ärendet. 

– Samtidigt är det relevant att påpeka att jag ingick avtalen med Pilgrimsta Hus AB långt innan jag rekryterades av Östersundshem. Vid tidpunkten för min anställning var det ej heller aktuellt med flyktingkris och behov av attefallshus. Det är också värt att understryka att jag aldrig varit den som fattat beslut om att anlita Pilgrimsta Hus AB som entreprenör. Styrelsen fattar alltid beslut om projekt därefter väljs entreprenör av styrelsens presidium som vid den här tiden bestod av Tord Andnor (s) och Jocke Ekroth (m), säger han. 

 expressen

Related posts

lämna en kommentar