Du som brinner för Josefin – välkommen med ditt engagemang till kvinnojouren


Vi är många som sett SVT:s dokumentär om Josefin Nilsson. Vi är många som gråtit över hur en så klart lysande stjärna bröts ner så fullkomligt, både fysiskt och psykiskt av en våldsam man, vi är många som blivit förbannade över att mäns våld mot kvinnor fortgår och att samhället uppenbarligen inte gör tillräckligt för att stävja det, vi är många som delat tända ljus och hashtaggen #brinnförjosefin i våra sociala medier.


Engagemanget är stort, och viktigt. Vi tillsammans kan göra något.

I Gävle finns Kvinnojouren Blåklockan, som sedan snart 40 år har arbetat med att stötta kvinnor och barn som utsätts för mäns våld.

I en undersökning, som genomförts på initiativ av Gävle kommun i arbetet med att förebygga våld, svarade ungefär var tredje person  att de utsatts för våld i nära relationer, och samma kartläggning visar att kvinnor i högre grad än männen varit utsatta för upprepat våld, med allvarligare konsekvenser och i högre utsträckning begränsats och levt i rädsla. Den visar också att bara sex procent av de som utsatts för våld har polisanmält det och att många av de som svarat beskrev att det stöd de fått när de sökt hjälp varit bristfälligt. Våld i nära relationer är omgett av skuld och skam och gör att många också tycker att det är svårt att söka hjälp.

Och våldet kan få fruktansvärda konsekvenser, som i Josefin Nilssons fall – och som här i Gävle, där fyra kvinnor mördats under de senaste fem månaderna, en statistik som i sin vidrighet kräver att vi gör mer.

Till Kvinnojouren Blåklockan söker sig ungefär 200 kvinnor varje år, och under 2018 gjorde jouren mer än 1000 olika stödåtgärder. På jouren kan kvinnor som utsatts för våld av en partner, nu eller tidigare, eller som utsatts för sexuella övergrepp få samtalsstöd. Jouren kan hjälpa till med myndighetskontakter och driver också ett jourboende för kvinnor och barn som akut behöver skydd.

Vi ser att kvinnojouren  fyller en viktig funktion i och med att vi ofta är den första kontakt som en utsatt kvinna tar, hos oss finns möjligheten att vara anonym på ett annat sätt än vid myndighetskontakt, och hos oss finns personal med expertkunskaper i ämnet och dessutom ideellt arbetande, utbildade jourkvinnor.

Och ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa. Att engagera sig i kvinnojouren är ett sätt att göra verklig förändring med den ilska, förtvivlan och det engagemang som dokumentären väckt.

Välkommen till oss.

Katja Byström, ordförande i Kvinnojouren Blåklockan i Gävlearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar