DEBATT Dödsolyckor på arbetsplatser ökar – i ett allt mer nyliberalt Sverige


Uttalande från Regionfullmäktiges årsmöte Byggnads GävleDala.

Dödsolyckorna ökar. Asbestrelaterade dödsfall ökar. Det pågår en lönedumpning på byggarbetsmarknaden och seriösa företag får det allt svårare att konkurrera med schyssta villkor.

Man skulle kunna tro att det vi beskriver handlar om byggarbetsplatser från 1900-talets början. Tyvärr sker det just nu, i ett allt mer nyliberalt Sverige.


Vi vet att 60 procent av den svenska valmanskåren har röstat för en politik som inte vill åtgärda problemen och som tydligt ställer sig på Svenskt Näringslivs och kapitalets sida.

För att inte avgrundshögern (SD) skulle få inflytande genom att hjälpa Moderaterna och Kristdemokraterna till makten tvingades Socialdemokraterna hoppa i säng med Centern och Liberalerna.

Detta fenomen är tyvärr inget som hjälper byggnadsarbetarnas kamp för bättre villkor, tvärtom.

Trots vetskapen om detta är vi övertygade om att den fackliga och politiska kampen aldrig får tystna. Vi måste ha en hög organisationsgrad eftersom det är det enda som biter på arbetsgivarorganisationernas tjocka plånbok. Vi måste även ta plats i politiken för om vi inte kämpar tillsammans med Socialdemokraterna kommer vi inte att nå särskilt långt. Det har historien visat ett otal gånger.

Som ett led i vår samverkan kommer vi att kryssa socialdemokraten Johan Danielsson till EU-parlamentet. Johan Danielsson är arbetarnas röst i Bryssel och den som driver vår frågor. Det är nu vi bestämmer vilket samhälle vi vill efterlämna till våra barn och barnbarn och Byggnads medlemmar kommer att göra det tillsammans med Socialdemokraterna.

Taget på regionfullmäktiges årsmöte 23 mars 2019

Kim Söderström, ordförande Byggnads GävleDalaarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar