Bygget av ny förskola i Vallskoga skjuts på framtiden: “Inte ekonomiskt försvarbart”


Våren 2016 utrymdes Vallskoga förskola då det upptäcktes mögel i fastigheten. De fyra avdelningarna evakuerades till olika förskolor en period och sedan har barn och personal fått hålla till i tillfälliga paviljonger.

Hösten 2017 började det planeras för en ny förskola i Vallskoga med sex avdelningar som skulle rymma 120 barn med första inflyttning 2019.

Men nu skjuts bygget på framtiden. Hyreskostnaden för den nya förskolan skulle uppgå till 4,7 miljoner kronor per år, jämfört med 1,7 miljoner kronor i dag, och nu ska en översyn av samtliga kommunala lokaler göras för att hitta hållbara lösningar.

– Det är jättetråkigt, men det är inte ekonomiskt försvarbart i detta ansträngda läge, säger kommundirektör Randi Graungaard på Tierps kommuns hemsida.

– Vår fastighetssamordnare har börjat se över hela vårt lokalbestånd för att hitta långsiktiga lösningar. Lokalerna som vi har i dag är väl anpassade för barn och håller hög kvalitet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Däremot är de inte optimala utifrån personalens utrymme, vilket naturligtvis är beklagligt.

Randi Graungaard hänvisar till både framtida utmaningar och kommunens underskott på 30 miljoner kronor 2018 som måste åtgärdas inom tre år.

LÄS OCKSÅ: 120 barn kan få plats på ny förskola i Vallskoga
arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar