Alltför lite pengar går till verksamheten


Statens museer för världskultur, SMVK, jobbar just nu med analyser av verksamhetens framtida inriktning och behov som ska ligga till grund för var museerna ska ligga. Myndighetens personal har fått tycka till samtidigt som man också sett över vilka lagliga krav som ställs på verksamheten och museibyggnaderna.


Även förvaringen av samlingarna, i dag utspridda på sju olika ställen, är en viktig fråga.

– Hur kan de organiseras och göras tätare? Det är sådant som alla museer jobbar med i dag, både ur kostnads- och säkerhetsperspektiv, säger stabschefen Karl Magnusson.

För dyra lokaler

SMVK omfattar Världskulturmuseet i Göteborg samt tre museer i Stockholm: Östasiatiska, Etnografiska samt Medelhavsmuseet. Grundproblemet är att alltför stor andel av myndighetens pengar går till lokaler och personal och för lite till själva verksamheten, något som Statskontoret larmade om redan hösten 2015 då man också efterlyste “kraftfulla åtgärder”.

Sedan dess har läget förbättras något, bland annat genom att Världskulturmuseet i Göteborg har hyrt ut ett våningsplan till Myndigheten för kulturanalys.

Under 2018 gick 37 procent av kostnaderna till lokaler jämfört med tidigare 40 procent.

“Måste få ta tid”

Efter 1 juli tror Karl Magnusson att myndigheten har ett tillräckligt underlag för att fortsätta diskutera med kulturdepartementet.

– Om vi inte gör processen ordentligt riskerar vi att landa i en tvärnit. Det här gör vi ju på toppen av all annan verksamhet, det är också därför det måste få ta tid.

Erika Josefsson/TTarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar