Byggen av radhus på Karlholms strand men fortsatt bråk om att ta hand om sophögenNyligen blev de första byggloven klara för bostadsområdet som skapas på Karlits gamla industriområde. En länga på nio radhus får resas längs stranden. Husen blir på nästan 140 kvadratmeter. Högst upp på radhuset blir det en separat del som ser ut som en liten holk.

Är det något för familjens ungdomar?

– Nej, jag tror det blir föräldrarum. Det är 23,7 kvadratmeter och det är dubbla takterasser, säger Anders Högberg.

Några problem att avyttra husen, som ska gå på cirka 3,5 miljoner kronor, tror inte Anders Högberg att det blir. Han säger att många har visat intresse på nätet och att det inte bara är närboende utan också personer från Stockholm, Gävle och Uppsala.

– Till varje radhus ska det höra en uteplats som går direkt ned till en båtplats. Det blir tolv meter till fören på båten säger han.


I en första omgång blir det nio radhus vid stranden, men Anders Högberg vill börja med fler radhus medan cementen torkar ut. Han betonar vikten av ordentlig uttorkning för att förebygga fuktskador. Illustration: privat.

Tillsammans med Peter Bergström, som är platsledare för projektet, visar Anders Högberg var husen ska resas. Det är ett sicksackande i bil mellan stenblocken ut på en udde.

– Kör inte din egen bil här, du kan köra sönder den, varnar Anders Högberg som sitter bakom ratten.

Där ute på havet syns några fåglar. Högberg är säker på att det är skarv,, kollegan Peter Bergström är mer tveksam.

Mitt emot udden, på andra sidan havsviken, ligger den deponi, som man rensat under projektet och som nu är stor som en pulkabacke. Det enda som stör känslan av ordning och reda är en halvt riven panncentral.

– Det var fel mått på huset och gick inte att göra om. Huset ska rivas helt inom kort, säger Anders Högberg.


Peter Bergström mitt i hjärtat av det som en gång var Karlitfabriken. Nu har byggnaderna fått ett lyft både ut- och invändigt.

Anders Högberg tycker att länsstyrelsen motarbetar projektet vad gäller miljöfrågor

Ett möte med Anders Högberg är inget lugnt diskuterade. Han brusar upp rejält när det blir tal om de krav som länsstyrelsen ställer på bolagen som håller på att förvandla industritomten till ett bostadsområde. Länsstyrelsen har hotat med ett vite på 32 miljoner kronor om inte Karlholm utveckling AB lämnar en ekonomisk säkerhet (depositionsavgift) för efterbehandling av deponin (sophögen) på 13,7 miljoner kronor. Anders Högberg menar att bolaget inte har de pengarna att lägga ut.

– Länsstyrelsen var här i fredags. Jag tror att en pollett ramlade ned i huvudet på dem då. Karlholm utveckling AB har 320 miljoner kronor i lån förut från fordringsägare. Om länsstyrelsen gör verkställighet av kraven gör jag bolaget konkursmässigt och bidar ett nytt bolag. Kvar blir en deponi – vem tar hand om den då?

Anders Högberg och Peter Bergström vill nu att länsstyrelsen minskar depositionsavgiften.

Bergström säger att det också finns ett annat alternativ.

– Kommunen kunde gå in som garant, även de har använt deponin på Karlit.

Ida Lindén, enhetschef på länsstyrelsens miljöskyddsenhet, säger i en kommentar att det är mark- och miljödomstolen som bestämt den ekonomiska säkerheten (depositionsavgiften) och att länsstyrelsen inte kan ändra på detta. När det gäller konkurshotet säger Ida Linden att man i ett beslut inte får väga in ett bolags ekonomiska ställning, eftersom det kan ge konkurrensfördelar..

– Om bolaget går i konkurs får länsstyrelsen ta fortsatt ställning till hur ärendet ska hanteras då, säger hon.


Den gamla matsalen har fått nytt liv. Här hålls också torsdagens frukostmöte för företagare.

Som tidningen tidigare berättat håller Anders Högberg som bäst på att köpa tillbaka projektet Karlholms strand från Koggbron fastigheter AB.

– Jag tar över det på fredag, det är till 90 procent klart.

Högberg menar att Koggbron inte drivit projektet som han vill och att man tappat 1,5 år genom att de blandades in. Dessutom säger Anders Högberg att Tierp kommun bromsat projektet.

– Det har varit seghet från kommunen. Det har skett ett regimskifte och de nya har inte kommit in i kläderna än. Alla avtal som vi har med kommunen ska verkställas.

Under torsdagsmorgonen anordnar Tierps kommun frukostmöte på Karlholms strand. Över 100 företag från Gävle till Stockholm väntas delta.


Peter Bergström och Anders Högberg vandrar på stranden där det under våren och sommaren ska byggas länga med nio radhus.

i ett befintligt hus på området blir det två stora lägenheter med en vidunderlig sikt över havet. Här spejar platsledaren Peter Bergström mot horisonten.

Omvandlingen

Anders Högberg köpte gamla Karlitområdet på en exekutiv auktion 2013. Priset var 275 000 kronor.

På området planeras 1 000 bostäder, i form av bostads- och hyresrätter samt villor.

Dessutom blir det båtplatser, lokaler för företag, service av båtar, restauranger, garage, strövområden, med mera.

Så här långt har man bland annat sanerat 22 hektar mark, målat 18 000 kvadratmeter golv, murat 1,6-1,8 kilometer ytterväggar som är sex meter höga, snyggat till fastigheter och rivit byggnader..

I dag finns 100 företag som har adress på Karlholms strand.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar