Bank of England låter räntan liggaDen brittiska centralbanken lämnade basräntan oförändrad på 0,75 procent efter det penningpolitiska mötet på torsdagen.

Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

Samtliga 75 tillfrågade bedömare i Reuters prognosenkät räknade med att styrräntan skulle lämnas oförändrad.

Senast Bank of England justerade basräntan var den 2 augusti 2018, då den höjdes med 25 punkter till 0,75 procent.

Bank of England meddelade även att centralbanken lämnar målet för tillgångsköp oförändrat till 435 miljarder pund, liksom målet att köpa företagsobligationer för 10 miljarder pund. Väntat var oförändrade nivåer.

Policykommittén, MPC, var enig om räntebeslutet, vilket var i linje med analytikernas förväntningar.

BOE skriver att flera företag förbereder för ett avtalslöst utträde ur EU. Omkring två tredjedelar av företagen som tillfrågats har sagt att de börjat implementera handlingsplaner för ett oordnat utträde. Omkring 80 procent ansåg sig vara redo för en sådan utgång.

“Brexitosäkerhet har fortsatt att tynga förtroendet och kortsiktig ekonomisk aktivitet”, framgick det av protokollet från mötet.

Investeringsplanerna har dämpats i tillverkningsindustrin, och även om det finns tecken på lageruppbyggnad så väntas det inte ha någon stor påverkan på tillväxten. BNP-tillväxten första kvartalet väntas uppgå till 0,3 procent. BOE noterade också den underliggande inflationen i stort såg ut att ligga i linje med prognoserna från februarirapporten.

Flera företag rapporterade också att det fanns gränser för i vilken grad det var möjligt att möta alla möjliga brexitscenarion.

BOE upprepade att brexit kan föranleda penningpolitiska åtgärder åt båda håll. Ledamöterna ansåg att det fortsatt är lämpligt med gradvis åtstramning av penningpolitiken om ekonomin utvecklas som väntat under prognosperioden. Utsikterna påverkas i betydande grad av hur Storbritannien lämnar EU.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar