Absurda överdrifter om biobränslets nackdelar


REPLIK | KLIMAT & MILJÖ. Att byta ut en liter fossilt flygbränsle mot en liter biojetbränsle ger klimatnytta. Andra åtgärder kan också behövas för att minska flygets klimatpåverkan, men det finns inget lika säkert styrmedel som att kvotera in biobränsle i flygets tankning. Maria Wetterstrands utredning bekräftar detta. 

Inlägget om bioflygbränsle av Stig-Olof Holm från Skydda skogen innehåller många faktafel, överdrifter och formuleringar som inte har plats i en seriös debatt, som att jämföra biobränslen med DDT och hormoslyr!

Biomassan ökar i våra skogar

Stig-Olof Holm påstår exempelvis att ”man skulle behöva hugga ner alla landets skogar under kort tid” för att få fram bioflygbränsle till inrikesflyget. Påståendet är absurt. 

Tankningen för inrikesflyget ligger på cirka 240 000 kubikmeter om året, eller 2,2 TWh. Det är ungefär 2,5 procent av energianvändningen inom inrikes transporter. Det kan jämföras med att vi redan i dag använder omkring 17 TWh biodiesel, utan att ”hugga ner alla skogar”. Den totala tillväxten av biomassa i våra skogar ligger på 436 TWh, varje år. Vi avverkar inte hela tillväxten, utan förrådet av biomassa i skogen ökar år för år. 

Att inte skörda rester blir klimatförlust

Stig-Olof Holm påstår att vi inte kan skörda hyggesrester ”eftersom näringen i marken utarmas”. Den här frågan har utretts i årtionden och Stig-Olof Holms kolleger på universitet och högskolor som studerat frågan är överens om att man kan skörda 50 procent av riset på hyggena och 20 procent av stubbarna utan negativa miljökonsekvenser. Att inte skörda den här biomassan innebär en klimatförlust; materialet bryts ner och koldioxiden avgår till luften. Inom femton år är hälften omvandlat till koldioxid. Om vi använder biomassan och ersätter fossilt bränsle kan vi i stället se till att olja, kol och gas blir kvar i underjorden. 

Skydda skogen bidrar med sin kampanj mot biobränslen till att vi fortsätter använda onödigt mycket fossilt bränsle. Maria Wetterstrands förslag är bra och bör genomföras. Vår enda kritik mot utredningen är att förslagen är alltför försiktiga. 

 

Av Gustav Melin

Vd Svebio – Svenska bioenergiföreningenexpressen

Related posts

lämna en kommentar