Därför flyttas jobben utomlands – “Återstår att se om Sandviks kalkyler håller”I båda fallen handlar det om att sänka kostnaderna för att öka lönsamheten. Och i båda fallen handlar det också om medarbetare som länge kämpat för att jobba allt effektivare i hopp om att rädda jobben kvar på orten – men förgäves.

När tillverkningen av läkeroltabletterna flyttades till Slovakien så berättade Arbetarbladet att lönekostnaderna där var en knapp tredjedel av vad en svensk livsmedelsarbetare tjänade. Visst spelade lönerna roll, även om företaget hävdade att det i första hand handlade om att sänka de fasta kostnaderna genom att banta antalet fabriker.

När nu ledningen för affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) har bestämt sig för att flytta tillverkningen av de hårt konkurrensutsatta rören till Chomutov i Tjeckien så är det också de fasta kostnaderna som man lyfter fram.

Det finns utrymme att fylla på med mer produktion i lokalerna och samordna personalstyrkan med den övriga tillverkningen i den stora fabriken. Visst behöver man rekrytera och öka personalstyrkan men inte med fler än cirka 70 personer, hälften av antalet som skärs bort i Sandviken.

“Det går åt mindre personal att göra samma volym”, som Mikael Andersson, chef för SMT:s rörenhet, sammanfattade i intervjun med tidningen på onsdagen.

Samtidigt så är lönerna lägre än i Sandviken, knappt två tredjedelar av vad en metallarbetare på Sandvik i Sandviken tjänar, enligt tillförlitliga uppgifter.

De lägre lönekostnaderna är säkert också ett av skälen till flytten, även om skillnaden är betydligt lägre än när godistillverkning flyttades från Gävle.

Det finns flera exempel på hur svenska företag flyttat produktion till fabriker i utlandet under de senaste decennierna, framförallt till så kallade lågkostnadsländer. Men under de senaste åren har också produktion flyttats åt andra hållet, företag som tagit hem tillverkning som tidigare flyttats till utlandet.

Forskare som tittat på de här trenderna har pekat på två skäl till att en del företag valt att flytta tillbaka produktion till Sverige:

Det har varit svårt att klara kvalitetskraven i de utländska fabrikerna och det har blivit mindre flexibelt och trögare att ändra i produktionen. Det har bedömts bli effektivare och bättre kvalitet att tillverka produkterna hemmavid, nära utvecklingsavdelningarna, även om kanske lönekostnaderna blivit något högre.

Sandviks flytt går på tvärs mot den senare trenden, även om forskningen tyder på att det fortfarande är en större del av svensk produktion som flyttas ut än som flyttas tillbaka. På så vis följer Sandvik den trend som dominerar.

Företrädare för Sandvik brukar peka på betydelsen av närhet mellan forskning, utveckling och produktion och även mellan stålverket och vidareförädlingen.

När Arbetarbladet i höstas berättade om lönsamhetsförbättringarna inom SMT så tog chefen för produktenheten Band upp just de aspekterna. Han pekade på fördelarna med att all bandproduktion sker i Sandviken och att stålverket och stränggjutningen, där råbanden tas fram, finns på andra sidan gatan på industriområdet.

När tillverkningen av bland annat rör för värmeväxlare flyttas till Tjeckien så blir det genast längre att frakta ämnen från stålverket. Å andra sidan finns kunskaperna att tillverka rör sedan länge i den tjeckiska fabriken. Där tillverkas ju de så kallade navelsträngsrören som beskrivs som en av de lönsammaste delarna inom SMT.

Klart är att många Sandvikmedarbetare i Sandviken är besvikna. Det kan också vara värt att påminna om vad SMT-chefen Göran Björkman sa till Arbetarbladet i en intervju i höstas. Då lyfte han fram de som tillverkar och säljer de standardrör som nu berörs av flytten till Tjeckien.

“Det är den enhet som bidragit mest till förbättringarna”, sa han och pekade på effektiviseringarna som gjorts.

Forskning har visat att utlandsflytt av produktion ofta kostar mer än vad de teoretiska beräkningarna visar. Det återstår att se om Sandviks kalkyler håller i det här fallet.

Man kan också fråga sig vad det kostar att stå med tomma lokaler i Sandviken. Sedan tidigare ligger en rörfabrik i malpåse inne på Sandviks industriområde. Inom ett par år kan det bli ytterligare två.

Rörchefen Mikael Andersson menade att de kan fyllas med tillverkning av nya produkter som spirar från Sandviks avancerade materialforskning. Det återstår att se om han blir sannspådd.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar