Byggboomen i Sandviken fortsätter – här på Hyttgatan planeras två åttavåningshus


Totalt 64 lägenheter ska de två åttavåningshusen innehålla enligt förslaget från fastighetsägaren Lexetor fastigheter i Sandviken AB. Fastigheten går under namnet Lustigknopp 1 och ligger vid korsningen mellan Hyttgatan och Gävlevägen. Enligt planerna ska här också byggas ett garage under jord.


I dag finns på fastigheten redan ett bostadshus i åtta våningar, en större pizzeria och en parkeringsplats. Det är på den befintliga parkeringsplatsen, på västra delen av fastigheten, som de nya husen ska byggas.

Mittemot, på andra sidan Hyttgatan, ligger gallerian Dalbacken 21 där det också planeras nya bostäder, både ovanför gallerian och på parkeringen intill.

Norr om fastigheten finns handelsområdet Mosaiken med bland annat Ica Maxi, Willys, Mc Donalds och Jysk.

Tidigare har det bland annat funnits en bensinstation på platsen och när den revs så sanerades området.

Kommunens tjänstemän är positiva till planerna och föreslår att politikerna i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, VGS, ger tummen upp till en ny detaljplan som gör det möjligt att uppföra byggnaderna.

Men förvaltningen säger också att husen måste byggas så att de skyddas från trafikbuller och att de utformas på ett attraktivt sätt eftersom de ligger vid entrén till Sandvikens stadskärna.

Nästa vecka tas beslut i frågan om detaljplanen.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar