DEBATT Lagen om valfrihet har inget med skolan att göra


Moderaterna har fel när de skriver ”det första som behöver göras är att anta Lagen om valfrihetssystem i Sandvikens kommun och öppna för att andra aktörer kan bedriva skolverksamhet.” En friskola anmäler intresse till Skolverket som ger tillstånd. Kommunen har yttranderätt men inget veto. Skolan styrs av det fria skolvalet enligt new public management, utbud och efterfrågan. Kommunerna styr inte var resurserna hamnar. Det gör föräldrarna.


Det handlar om krass ekonomi. En skolklass behöver tillräckligt många elever för att skolpengen ska täcka kostnaderna. Det räcker med en kulram för att utföra beräkningen. Finns inte tillräckligt antal elever i klassen, eller på skolan, måste antingen extra resurser tillföras – eller eleverna flytta, så att det går någotsånär jämt ut.

Det är svårt kombinera friskolor med att värna landsbygdsskolor.

Extra resurser kan bara tas fram via utjämning mellan skolor. En större skola med fulla klasser kan bidra till att driva även en landsbygdsskola. Förutsatt att även den större skolan är en kommunal skola. Ägarna till en friskola gör nog hellre vinstuttag.

Enkel marknadslogik.

Därutöver måste kommunen tillse, att där finna legitimerade, och ämnesbehöriga, lärare som kan sätta betyg. En behörig svenskalärare kan inte sätta betyg i bild. Finns inte behörigheten på skolan, måste kommunen använda behörighet – från en annan kommunal skola.

Det är svårt kombinera friskolor med att värna landsbygdsskolor.

Bo Jonsson, Socialdemokratarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar