DEBATTREPLIK Att vargarna koncentrerats till Mellansverige är inte anledning att skjuta dem


Replik på Jägareförbundets debattartikel Brist på samsyn hotar landets rovdjurspolitik:

Det stämmer att riksdagen tog fram ett referensvärde på 170-270 vargar, men precis som det låter så är det endast ett referensvärde. Det är Naturvårdsverket som har det övergripande ansvaret för våra djur och vår natur och de satte 270 vargar som absolut det lägsta antal för en livsduglig stam och inte som moderaterna hävdar, det högsta antal. Referensvärdet är inget tak.

Sverige har skrivit på ett avtal med EU angående förvaltningen av bland annat våra rovdjur (art/habitatsdirektivet) där vi förbundit oss att skydda hotade arter.

Vi fick bakläxa av EU då de ansåg att det inte fanns något vetenskapligt belägg för att 270 vargar skulle räcka som minsta antal. År 2015 fick då två oberoende forskarlag i uppgift att ta fram gynnsam bevarandestatus och de kom fram till att det behövs minst 300 vargar under förutsättning att en varg vandrade in vart femte år. Om inte detta uppfylldes sattes antalet för gynnsam bevarandestatus till 1 600 vargar.
Målet om att licensjakt/skyddsjakt ska tas så nära befolkningen som möjligt är redan uppfyllt.


Det är länsstyrelsen i varje berört län som har fått den uppgiften av Naturvårdsverket att handlägga detta, men det finns fortfarande vissa regler och förutsättningar som måste vara uppfyllda för att jakt ska få bedrivas, till exempel att vargstammen uppnått gynnsam bevarandestatus. Om den inte uppnår gynnsam bevarandestatus så blir det ingen licensjakt, enkel matematik med andra ord. Dessa regler har tillkommit för att säkerställa vargens chanser till att överleva som art i Sverige. Dessa regler kan inte länsstyrelserna rucka på utan att begå tjänstefel.

Att koncentrationen av varg ligger i Mellansverige ger inte heller det någon laglig anledning till att skjuta varg så länge den inte har uppnådd gynnsam bevarandestatus. Vår uppfattning om skyddsjakt beviljas eller ej beror inte på lokalisering utan på hur starkt jägarintresset är representerat i de olika länsstyrelserna.

Att en förvaltning (läs jakt) på varg skulle öka acceptansen har ju tveklöst visat sig inte stämma.

Det är glädjande att ni tar avstånd från illegal jakt men det vore mer trovärdigt om ställningstagandet kom från riksförbundet och utan att lägga till ett ”men”.  Avståndstagandet känns inte seriöst utan endast ett spel för gallerierna. Att en förvaltning (läs jakt) på varg skulle öka acceptansen har ju tveklöst visat sig inte stämma. Den illegala jakten har ökat år från år trots att vi haft en generös licensjakt av varg och detta inte minst i de vargtätaste länen.  Så det argumentet håller inte.

Med tanke på hur obalansen i vår natur ser ut i dag efter över 200 år av jägarmonopol så behövs dessa “fingrar i gelén till älgsteken”.

Ledningsgruppen Nordulv

Ledningsgruppen Wolf Association Sweden arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar