En jämn fördelning av goda och dåliga livs- och arbetsvillkor är inte lösningen


8 mars infaller internationella kvinnodagen, en dag som instiftades för att uppmärksamma och reflektera över arbetet för ett mer jämställt samhälle. Just denna dag tillägnar vi sverigedemokrater en extra tanke till alla de kvinnor, som efter arbetsdagens slut går hem med en stor känsla av uppgivenhet och en överväldigande känsla av att inte räcka till. Ett resultat av för mycket stress och för tung arbetsbörda, under allt för lång tid.

Till er vill vi säga: Vi hör er och vi ser er! Vi sverigedemokrater tänker fortsätta verka för att förbättra er arbetssituation, så att ni kan gå till jobbet utan den där klumpen i magen, och gå hem med en känsla av tillfredsställelse vid arbetsdagens slut.

Inom dagens kvinnodominerade sektorer såsom förskola, skola, vård och omsorg, är ohälsosam arbetsbelastning en verklighet för många. Vi ser hur kraven successivt ökar därinom, samtidigt som förutsättningarna försämras. Den offentliga jämställdhetsdebatten fortsätter dock idogt att lyfta fram ojämn könsfördelningen som det mest problematiska. En påtvingad jämn könsfördelning genom inkvotering av män till kvinnodominerade yrken, presenteras som en universell lösning.


Därmed förblir de faktiska arbetsmiljöriskerna som bidrar till kvinnors arbetsrelaterade ohälsa osynliggjord, och kan därför inte heller åtgärdas i tillräckligt hög grad. Sjukskrivningstalet förblir fortsatt alarmerande högt och arbetsmiljön förblir densamma. För hur skulle egentligen ett ökat antal män inom exempelvis förskolan, kunna avhjälpa den stress som stora barngrupper och ökade kvalitetskrav medför när inte förutsättningarna ändras?

Sverigedemokraterna fokuserar i stället på att förbättra livs- och arbetsvillkor för kvinnor och män. Vi ser inte att en jämn fördelning av goda respektive dåliga livs- och arbetsvillkor som en produktiv lösning. I stället verkar vi för att motverka de problem som finns. Det gör vi framförallt genom att förbättra arbetsmiljön, minska de faktiska barngrupperna, ökad personaltäthet, rätt till heltid och slopande av ofrivilliga delade turer är exempel på åtgärder som vi ser som viktiga för att få till en positiv förändring för kvinnors livs- och arbetsvillkor.

Stressrelaterad ohälsa är inte bara en beskrivning av hur enskilda individer mår, det säger även en hel del om hela yrkesgrupper. Sverigedemokraterna förstår betydelsen av en god arbetsmiljö, varför vi också presenterar relevanta förslag för trygga, mänskliga, välfungerande och säkra arbetsplatser!

Wanja Delén (SD)

Kommunalråd i oppositionarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar