Efter granskningen – nu lägger M motion om osund konkurrens


Nu har Jonny Bratberg (M), oppositionsråd, skickat in en motion till Kommunfullmäktige, som ett resultat av Arbetarbladets granskning av Göransson Arena.

– Hur ser det ut i dag och hur vill vi ha det? Gränsen mellan offentlig och privat sektor har minskat. Det är inte bra. Jag tror att man måste se över det här. Ett första steg är en genomlysning av kommunens förvaltningar och bolag, säger han.


Det har blivit vanligare att offentliga och privata aktörer finns på samma marknad, vilket skapar problemet med en osund konkurrens, som i exemplet med arenarestaurangen, enligt Jonny Bratberg.

– Klart det går att få ekonomi i restaurangen. Man skulle kunna ha öppet längre och det finns mer utvecklingspotential. Det är katastrof att vi ska låta skattepengar betala för något som finns privat, därför är det kanske inte så bra att vi driver en sådan här verksamhet i kommunen, säger han.

Jonny Bratberg ifrågasätter också varför Parkbadets gym och friskvård drivs av kommunen, när det finns andra privata alternativ.

Han föreslår i motionen att en utredning borde tillsättas för att inventera och kartlägga i vilken utsträckning som Sandvikens kommuns förvaltningar och bolag driver konkurrerande verksamhet.


Jonny Bratberg (M), oppositionsråd.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar