Commerzbank och Deutsche Bank stiger på uppgifter om fusionssamtalDe tyska storbankerna Commerzbank och Deutsche Bank lyfte närmare 5 respektive 3 procent i Frankfurtbörsens öppning efter helgens rapporter om att bankernas ledningsgrupper nu har påbörjat diskussioner om en fusion.

Redan i fredags rapporterade den tyska tidskriften Focus att samtal förs “med hög intensitet” på vd-nivå mellan Deutsche Banks Christian Sewing och Commerzbanks Martin Zielke efter att bankernas styrelser gett direktörerna mandat att påbörja förhandlingar.

Enligt den tyska affärstidningen Handelsblatts uppgifter har vd Christian Sewing öppnat förhandlingarna hårt med att föreslå sänkta kostnaderna på ett sätt som inte är förenligt med nuvarande avtal mellan bankerna och de bankanställdas fackförbund. Christian Sewig har tidigare uppgetts som negativt inställd till fusionsplanerna.

På senare år har den tyska regeringen, som under finanskrisen fick kliva in med ett nödlån för att rädda Commerzbank från undergång och därmed blev storägare, drivit på för en fusion. Enligt Welt am Sonntag är fusionsplanen också avgörande för tyska politiker då man vill förhindra att en utländsk aktör tar kontroll över Commerzbank.

Den nya bank som skulle bildas efter en sådan fusion skulle bli Europas näst största efter HSBC.

Bankerna har i över tio år slitit hårt med att uppnå lönsamhet efter den bankkris som utlöstes vid Lehman Brothers kollaps 2008. Deutsches och Commerzbanks vidlyftiga risktaganden bidrog också till ett kraftigt försämrat anseende för bankerna och branschen i helhet.

Deutsche Banks lista över skandaler är lång och flertalet processer pågår fortfarande, bland annat rörande penningtvätt, marknadsmanipulation, bedrägerier och skatteflykt. Dessutom har bankens affärer med nuvarande president Donald Trump kritiserats.

Banken, som också vid upprepade tillfällen har underkänts i stresstester utförda av centralbanker, ses som en av de banker som är “too big to fail”: för viktig för det globala finansiella systemets fortlevnad för att tillåtas kollapsa. Hypotesen är att en fusion med Commerzbank skulle kunna bidra till att bättra på Deutsche Banks skamfilade rykte och kreditvärdighet.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar