DEBATT SSU: Internationella kvinnodagen behövs fortfarande


Den 8 mars är en dag där vi uppmärksammar kvinnokampen. En kamp som förts av kvinnor i många år och generationer innan oss. Från strejkande kvinnor för bättre villkor i fabrikerna under industrialiseringen och för kvinnlig rösträtt till kurdiska kvinnor som idag bekämpar terrorister. Tacksamheten till alla de kvinnor som kämpat och gått i bräschen för att komma dit vi är idag är stor. Men vi har fortfarande mycket att göra.

Historien kring 8 mars går långt tillbaka i tiden, men sedan 1978 är internationella kvinnodagen en av FN:s återkommande temadagar. Dagen instiftades för att uppmärksamma de samhällsstrukturer som gör att kvinnor inte har samma förutsättningar och möjligheter som män. Strukturer som gör sig påminda då kvinnor funderar över vilket alternativ som är det säkraste sättet att ta sig hem på efter mörkrets inbrott, i lönesamtal på arbetsplatser där det finns manliga kollegor, eller på krogen då kvinnor vill dansa men någon bestämmer sig för att ha rätten att vidröra deras kroppar. Och framför allt då högerextremister vill att kvinnors rättigheter ska tas tillbaka i tiden. Ojämställdheten i vårt samhälle är strukturellt, samhälleligt och kulturellt.


Så säg inte grattis till din mamma eller syster idag, säg i stället att du vill vara med i kampen för ett jämställt samhälle varje dag om året oavsett vad det är för dag. Eller åtminstone att du vill lyssna till vad våra systrar har att säga. Vi är många som tillsammans redan deltar i kampen för ett mer jämställt samhälle fritt från mäns våld och förtryck. Där alla människor inte bara ska ha lika rättigheter på pappret, utan också få dessa rättigheter tillämpade i verkligheten, dagligen. Men kampen kan inte fortsätta om de som driver kampen inte längre orkar. Vi behöver brinna, utan att brinna ut.

Sverige har kommit långt i jämställdhetskampen men det finns mycket kvar att göra. Sverige ska vara ett föredöme och visa vägen framåt för nationer som inte kommit lika långt i arbetet mot ett jämställt samhälle. Vi ska vara en föredöme för världen och visa vägen tills vi har krossat patriarkatet och alla världens kvinnor är fria från förtryck.

SSU Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar