De avlivade hundarna fick smärtlindring


REPLIK | DJURFÖRSÖK. Vi har förståelse för att det aktuella försöket med hundar vid Göteborgs universitet väcker starka känslor. Flera gånger har vi lyft fram det positiva med den namninsamling som överlämnats till universitetet. Det är ett demokratiskt och utmärkt sätt att bedriva opinion.

Vi ser fram emot att också följa en fortsatt politisk diskussion om djurskyddet, och hur regelverken i Sverige och Europa är utformade och tillämpas. Däremot vill vi att de djurförsök som görs på Göteborgs universitet och andra lärosäten i landet beskrivs på ett korrekt sätt, inte minst av de folkvalda.

Avlivades för studiens skull

Det aktuella försöket hade inte kunnat göras utan försöksdjur, i det här fallet hundar. Som en del i studien avlivas djuren för att inläkningen av tandimplantat ska kunna studeras på det sätt som krävs. Försöket inleddes i fjol efter etiskt godkännande i regionala djurförsöksetiska nämnden, som lyder under Jordbruksverket.

 

 

Själva djurhållningen kontrolleras av Länsstyrelsen i Västra Götaland. I kontrollrapporten efter senaste inspektionen, den 19 februari, finns några anmärkningar, bland annat gällande  journalföring. Samtidigt konstateras att skötseln av hundarna på Göteborgs universitet är mycket god, och att miljön de befinner sig i är god.

Trygga och lugna hundar

Hundarna som ingått i försöket har varit lugna och harmoniska, trygga i sin flock, och trygga med djurskötarna som de kände väl. Hundarna har stått under ständig uppsikt av veterinär. Om de skadats eller blivit sjuka har det tagits på största allvar, och de har behandlats direkt.

Vid alla ingrepp som har kunnat göra ont har smärtlindring getts. När hundarna har vaknat efter sövning har de haft en djurskötare vid sin sida. Efter några timmar har hundarna varit som vanligt: glada, med normal aptit och redo att leka och träna igen.

Djurfria metoder ökar

Med hjälp av förfinad planering och avancerade statistiska metoder ersätts allt fler djurförsök av andra försöksmetoder. Användning av cellkulturer och biopsier från människor är också något som ökar. Allt oftare tillämpas djurfria metoder inom medicinsk forskning, även inom tandimplantatforskningen i Göteborg, och vi ser fram emot ett fortsatt stöd i detta arbete.

 

Av Lena Carlsson

Professor och vicedekan

Eric Hanse

Professor och vicedekan

Henrik Hagberg

Professor och prodekan

Agneta Holmäng

Professor och dekan 

Marie Hornfelt

Avdelningschef och föreståndare EBM, Laboratoriet för experimentell biomedicin 

Anna Karlsson-Bengtsson

Professor och vicedekan

Peter Lingström

Professor och prefekt institutionen för odontologi

Carina Mallard

Professor och chef Core Facilities

Silvana Naredi

Professor och vicedekan

Agneta Robertson

Professor och proprefekt institutionen för odontologi

Ann Wennerberg

Professor och vicedekan

Samtliga undertecknare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetexpressen

Related posts

lämna en kommentar